Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Gjeldsrådgivning

Hovedmål
Kunden skal gjenvinne kontroll over sin økonomi.

• Mestring av egen økonomi
• Betjening av mest mulig gjeld etter evne
• Utarbeidelse av overkommelige betalingsplaner
• Hvis mulig, tidsperspektiv for betjeningen

Det ytes hjelp til
• Råd og veiledning til bydelens innbyggere rundt gjeldsproblemer og økonomiske problemer.
• Klager på for høye trekk i inntekt.
• Varsel til kreditorer om økonomisk situasjon.
• Gjeldsforhandlinger med kreditorer.
• Nedbetalingsavtaler.
• Utredning refinansiering (betinget av at du eier bolig).
• Vårt arbeid oppfyller krav om eget forsøk fra Namsfogden i de saker hvor det søkes offentlig gjeldsordning.

Forutsetninger
• Du må være folkeregistrert og bo i Bydel Ullern.
• Vi er nøytrale mellom kunde og kreditorer.
• Tjenesten er basert på frivillighet både fra kunde og kreditorer. Vi garanterer derfor ikke for noe bestemt resultat.
• For å få økonomisk råd og veiledning, må det foreligge en oversikt over all gjeld, alle utgifter og inntekter, samt eventuell formue.
• Hjelp til selvhjelp: Du må være forberedt på å gjøre det du får til selv, ut fra rådene som blir gitt.
• Gjeldsrådgivningstjenesten overtar ikke ansvaret for noen av dine økonomiske forhold.
• Tilbudet er gratis.

Hvordan komme i kontakt?
Gjeldsrådgivningstilbudet i bydelen er i regi av NAV Ullern sosialtjenesten.

Nye saker utredes først av økonomirådgiver/saksbehandler
Hege Fleldstad, tlf: 953 07 228, e-post: hege.fjeldstad@bun.oslo.kommune.no

Råd og veiledning gis også av NAV Ullern publikumsmottak.

NYTTIGE LINKER:
Namsfogden i Oslo sine nettsider: Informasjon om utleggstrekk
Namsfogden i Oslo sine nettsider: Gjeldsordning
En veileder til deg som kan ha behov for gjeldsordning, utgitt av Barne- og likestillingsdepartementet.
Du kan lese mer om gjeldsordning og gjeldsrådgivning på nettsidene til
Barne- og likestillingsdepartementet

Her finner du hele Gjeldsordningsloven

Her kommer informasjon om gjeldsrådgivning generelt fra NAV sentralt